Hakkımızda

FLORYA EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (FEYDER)

Günümüzde toplumların sürekli olarak değişmesi ve farklılaşmasına bağlı olarak dünyamızda ve İslam coğrafyasında hakiki islama ve islama hamil olan ilim,amel,ve ihlasla müzeyyen hocalara olan ihtiyaç kendisini fazlasıyla hisettirir hale gelmiştir.
Mevcut olan bu değişim ve kültürel zenginlik olarak addedilen bu farklılık ve çeşitlilik dini inançlar ve islamı yaşantı alanlarında da kendisini göstermektedir.İnsanlar hergün yeni bir dini soru ve sorun ile karşılaşır hale gelmiş ve bunları ilimli,ilimsiz sonuca bağlama çabası içine girmişlerdir.
Söz konusu bu değişim ve gelişmelere karşı islamın bekası için bir umde olan medreselere ve bu medereselerden yetişen ilmiyle amil hocalara olan ihtiyaç artık zaruret seviyesine ulaşmıştır.
Medreseler ilmiyle amil olan hocalar yetiştirmek, toplumun ve insanların din konusunda aydınlatılması, insanların dini ihtiyaçlarının giderilmesi ve dini hizmetlerinin yürütülmesi hususunda en çok eksikliği hissedilen ve tekrar yapılanmasına en çok ihtiyaç duyulan müeseseler haline gelmiştir.
Gayemiz Ali himmet timsali olan hayatını bu eksikliği gidermeye adayan üstadımız Hacı Mahmut Efendi Hazretlerimizin göstermiş olduğu yolda bu dini mübini İslamı insanlara anlatmak ve onun bu Ali himmetine azda olsa katkıda bulunmaktır.
Bu niyetle görevli olduğumuz Bakırköy ilçesinde 2007 yılında hizmetlerimize başladık.
Bir dernek ile başlamış olduğumuz hizmet faaliyetlerimize 2015 yılı itibariyle hafızlık,sıbyan (anasınıfı),hazırlık ve arapçadan oluşan dört medrese ve bir dernek ile devam ediyoruz.
En büyük gayemiz Efendi Hazretlerimizin buyurmuş olduğu ‘Bu milletin iflahı ve islahı ancak her mahalleye bir erkek,bir kız medresesi acmakla olur’ hedefini görevli olduğumuz Bakırköy ilçesinin mahallelerine yaymaktır.
Bir insana verilen en büyük değer onun ahiretini düşünmektir vazifesiyle başlamış olduğumuz bu hizmetlerimize özverili ve gayretli bir şekilde devam ediyoruz.